Google Admin Toolbox

Yardım
E-posta üstbilgilerini nasıl alırım?
E-posta üstbilgilerini yorumlama
Bu araç, e-posta üstbilgilerinden ne gösterebilir?
  • Teslimdeki gecikmeleri tespit edebilir.
  • Gecikmenin yaklaşık olarak kaynağını tespit edebilir.
  • Kimin sorumlu olabileceğini tespit edebilir.

Sonucun nasıl görünebileceğine dair örnek